Öppenhet på novaDedi

Mengine.fr

Orsak: För långsam (27s), för många API förfrågningar.
Källor: Mengine

Seflow.net

Orsak: negativt omdöme.
Källor: LET , LET

Vi har ibland, leverantörer, som inte kommer att anges här.
Andelen är ganska liten, men det händer.

Förklaringen till detta kan vara en av dessa skäl:

  • Implementationen av webbplatsen eller API:et skulle kräva för mycket jobb.
  • Leverantören har fått negativa omdömen.

Updateras var 10 minut, ingen garanti för korrekt data.
Översatt av Cynthia Revström
Benchmark resultat från cpubenchmark.net
Privacy policy - Terms of Service
Icons by Streamline, Currency data by Fixer
Resources provided by BunnyCDN

Copyright © 2018-2019 metaDedi