Updateras var 10 minut, ingen garanti för korrekt data.
Översatt av Cynthia Revström
Benchmark resultat från cpubenchmark.net
Privacy policy - Terms of Service
Icons by Streamline, Currency data by Fixer
Resources provided by BunnyCDN

Copyright © 2018-2020 metaDedi